Kde všude nás můžete najít

Pro začátek bychom připomněli, kde všude se naši kandidáti pro nadcházející volby aktivně účastní práce pro město.

Rada města Paskov

Z. Bělík, P. Michálek, M. Krečmerová

Finanční výbor

P. Michálek, V. Drabinová, M. Kyselovský, M. Krečmerová

Kontrolní výbor

V. Šodek

Osadní výbor

R. Krejčí

Komise pro školství a vzdělání, tělovýchovu a kulturu

M. Ožana, V. Šodek, P. Němčík, S. Moravcová, R. Klega

Komise pro územní rozvoj, životní prostředí a bytový fond města

J. Bužek, O. Dědek

Komise pro dopravu a bezpečnost

Z. Bělík, V. Rundt

Letopisecká a dokumentační komise

P. Sýkora

Komise pro péči o kulturní a přírodní památky

Z. Bělík, P. Sýkora, P. Michálek

Rada zpravodaje

M. Krečmer, V. Forgač