Zajímavé projekty, u kterých jsme byli, v období 2018-2020

2018

 • Nabídka inženýrské činnosti pro vydání kolaudačního souhlasu pro akci „Parkoviště na ul. Papírenská“
  Na Papírenské jsme rozšířili parkovací místa v prostoru mezi novým a starým sídlištěm. Z důvodu požadavků občanů sídliště se rozšíření parkovacích míst za domy nerealizovalo. Provedl se výběr dodavatele na PD , který měl podmínku dvou veřejných projednání, které proběhly, nyní se projektuje a konečný výsledek záleží projednání se správními úřady. Připravujeme pro dotační titul revitalizace sídlišť.
 • MUDr. Martin Friedl – převzal agendu ordinace po předchůdci. Nutné řešení zdravotní péče.

2019

 • MAS Slezská brána, z.s. o pronájem nebytových prostor v Paskově na ulici Nádražní 38 – Smluvní vztah za peníze, které si hradí MASKA, v budoucnu plánované přesídlení do budovy zámku.
 • Nařízení města Paskov o zákazu podomního a pochůzkového prodeje – Bylo přijato na ochranu našich občanů na základě jejich požadavků. Bylo doplněno dopravní začení.
 • Zahájení „Rozšíření stálých expozic paskovského zámku“
 • Veřejná zakázka s názvem „HASIČSKÁ ZBROJNICE JSDH PASKOV“ – projekt, který nás potrápil, zázemí máme pro jednotku, chceme pokračovat v preventivně výchovné činnosti, nouzové ubytování.
 • Oprava parket a revitalizace v sále nad Zámeckou krčmou v Paskově – běžná údržba budovy, kde bylo třeba řešit její stav.
 • Strategický plán rozvoje Paskova na období 2019 + – Strategický dokument, projednán mezi občany, vedením města, visí na stránkách města, měl by se pravidelně aktualizovat.
 • Výstavba chodníku podél silnice III/48411– ulice Místecká, k.ú. Paskov.- propojka mezi zastávkou u Klajmona směrem do ulice Místecká k očku. Vytvoření pohodlné cesty na hřbitov.
 • Projekty odpadového hospodářství s dotací z Moravskoslezského kraje. – byla vyřízena dotace MSK, vzniklo zhodnocení stavu v obci v současné době a vytvořeny plány na další období- určené cíle sběrný dvůr, kompostéry, snížení komunálního odpadu od občanů a zvýšení recyklovatelné složky.
 • Místo pro přecházení na sil. III/48411 u zastávky Paskov u hřbitova – realizovalo se, změnily se úhly nájezdu na hřbitov a revitalizovaly se chodníky, nasvětlilo se místo pro přecházení, přechod nebyl povolen.
 • Chodník podél silnice III/48411 ul. Místecká – dřív byl projekt, pak realizace, oprava chodníku ke smuteční síni a vyřešení bezbariérového přístupu do smuteční síně.
 • Realizace akce „Město Paskov kompostuje“ – kompostéry 2 kola v prvním kole 237 komposterů pro občany 1400 l a 2 kontejnery na oděv a drtič větví, v druhém kole 100 ks 2000l kompostéru, rozdány lidem.
 • Žádost o souhlas s navýšením kapacity MŠ – podmínka projektu nádstavby MŠ.
 • Zahájení „Rozšíření kapacity MŠ Paskov“ – Realizováno dotačně, vzniklo nové oddělení + tělocvična, více rodin může umístit děti a zrušilo se oddělení v ZŠ.
 • Šikmé parkovací stání  u MŠ – realizace z vlastních zdrojů, dar pozemku za realizaci s požadavkem výstavby betonového plotu. 10 míst více pro MŠ, kde byla situace kritická, je zlepšení, ale v inkriminované doby je stále náročné.
 • Osazení buňky řidičů MHD – v rámci linky 39 a konečnou v Paskově  byl požadavek na buňku s WC, nyní již napojeno na kanalizaci a vodu.
 • Lávka č. 1 přes Olešnou v Paskově – investiční akce, jednalo se o projekt.
 • Sběrná místa pro kontejnery na komunální odpad – zlepšení umístění kontejnerů + ploty kolem kontejnerů, projekt v celé obci.
 • Pořízení el. vytápění do smuteční obřadní síně – podnět, aby ve velkých mrazech bylo možne rychle temperovat.
 • Adaptace zámeckého skleníku – realizováno z důvodu rekostrukce rohu zámku s návazností na parkoviště a bránu k seniorskému bydlení.
 • Paskov hřbitov – rozšíření kolumbária – zaplněná kapacita stávajícího a nabídnuta možnost postupného rozšiřování, nyní připraveny základy na další zařízení.

2020

 • Śenov a MP rozpravy a rozvaha o provozu Městské policie – hledali jsme možnost na zvýšení bezpečnosti, po rozpravě velmi náročné, lze dělat jen ve společenství obcí, jinak by velmi zatížilo rozpočet.
 • Běžecká dráha v areálu ZŠ – Zajistila si paní ředitelka realizováno v areálu. Realizoval Vala.
 • Hasičská zbrojnice JSDH PASKOV – dotační titul, řešil problém se starou budovou se shnilými trámy a krytinou. Dotace byla čerpána i na demolici.
 • Zvýšení bezpečnosti přecházejících chodců využívající podchodu pod silnicí I/56 – dotační titul. V současné době máme stavební povolení a snažíme se sehnat prostředky na realizaci. Bereme jako kritické místo, kde Mitrovice a Oprechtice se mohou přecházet jen v této lokalitě. Jedná se o stavební úpravy a změnu dopravního značení.
 • Restaurování sochy Svornosti v zámeckém parku – každý rok pravidelně MSK přispívá postupně na revitalizaci soch.
 • Interiérové vybavení MŠ Paskov – nová třída Ferda Mravenec, nové vybavení nádstavby MŠ certifikovaným nábytkem.
 • Kompostéry II – druhé kolo 100 ks kompostérů z dotace rozdáno lidem.
 • Nové vítací tabule – byly realizovány tabule, které bylo zpracovány i s dovětkem Oprechtice.