Volební program 2010

1. Komunální odpad a životní prostředí
“Občané chceme Paskov čistější než je..a myslíme si že to půjde.”
Ochrana životního prostředí a hlavně zeleně v naší obci pokládáme za důležitou součást našeho programu, který budeme prosazovat. Naše sdružení bude prosazovat zřízení sběrného dvora v obci a zvýšení kapacit kontejneru na tříděný odpad volně přístupné nejen před volbami, ale i po volbách. Pro majitelé rodinných domů a zahrad chceme také prosadit zajištění sezonního kontejneru na pokosenou trávu a listí-bio-odpad. Tímto bychom chtěli omezit vzniku černých skládek a znečišťování životního prostředí v naší obci. Nelíbí se nám také některé obecní plochy a to jak se o ně obec stará..

2. Veřejné zakázky – chceme, aby byly opravdu veřejné
“Chceme aby každý občan měl maximální přístup k informacím.”
Budeme prosazovat průhlednost výběrových řízení a to zveřejňováním kriterií projektů, zveřejňováním skutečnosti o jejich stavu v průběhu akcí a to před i po jejich dokončení. Občany pak chceme informovat o samotném průběhu celé veřejné zakázky a to včetně projektu, stavebního dozorovaní financování a hlavně kdo zakázku vyhrál a proč. Informace o veřejných zakázkách chce zpřístupnit pro občany a to formou průběžných informací na internetu nebo informacemi v Paskovském zpravodaji. Máme zájem podporovat místní firmy a živnostníky, máme zájem aby se více ucházeli o naše obecní zakázky.

3. Rozšíření volnočasových a sportovních aktivit pro dospělé a mládež
“Občané prostě chceme aby jste věděli, že nějací zahrádkáři, rybáři, sportovní kluby a sdružení v Paskově vůbec existují.”
Budeme podporovat kulturní a společenské vyžití pro dospělé děti a mládež. Budeme podporovat sportovní akce pořádané obcí, akce zájmových klubů i organizací. Chtěli bychom nalézt volně přístupné prostory pro odpočinek a sportovní vyžití občanů. (sportovní hřiště, dětské hřiště, komunitní centrum). Házenkáři, florbalisté a další sportovní kluby , zahrádkáři, chovatelé, rybáři a naši senioři to všechno jsou uskupení, které bychom chtěli podporovat v jejich činnostech a více využít jejich aktivit pro spolupráci s mládeží a dětmi.

4. Zlepšení komunikace obce s občany a větší bezpečnost
“Chceme, aby jste měli možnost přijít a poradit se, nebo se zeptat svého zastupitele, místostarosty nebo starosty na ty věci, které vás zajímají nebo naopak, které Vás trápí. Paskov by si zasloužil větší pozornost policie.”
Budeme prosazovat zlepšení komunikace OBEC -> OBČAN a podrobně informovat občany o chodu naší obce. Budeme prosazovat zájmy a chránit majetek občanů. Chtěli bychom znovu zřídit policejní služebnu a víme jak na to. Chtěli bychom zřídit schránku důvěry ve spolupráci s PČR, kde by měl občan možnost nahlásit trestnou činnost nebo napsat připomínky a náměty jak zlepšit chod obce. Podporujeme větší diskuzi mezi ZASTUPITEL -> OBČAN. Úmyslně, a proto je i složení našich členu sdružení tak různorodé,co se tyká věku, zajmu a místa bydlení. Chceme taky vytvořit úplně novou internetovou stránku obce Paskov.

5. Větší zapojení místních firem ve všech činnostech obce
“Chtěli bychom zapojit místní firmy více do některých neziskových a jiných činností obce.”
Chceme důsledněji komunikovat s místními podnikateli a firmami, budeme hledat cesty, aby bylo i v jejich zájmu zapojit se do dění obce a tím se podíleli na zkvalitnění samotného života v obci. Chtěli bychom, aby případně i více podporovaly sportovní, společenské a kulturní organizace a kluby, a to nejen formou prispěvku, finančního (jako dosud), ale i poskytnutými službami dle zaměření dané firmy.

6. Řešení problematiky domova pro seniory
“Občané, když tady bydlíme a máme naší obec rádi, myslíme si, že by jsme zde měli mit i důstojné místo, kde budeme moci zestárnout v kruhu rodiny příbuzných a přátel.
Chtěli bychom se do budoucna také zasadit o zahájení diskuze o vybudování domova pro seniory nebo nalezení k tomuto vhodných prostor. Tento bod je pro nás všechny do budoucna také velmi důležitý. Nemyslíme si, že stávající řešení problematiky paskovských seniorů je pro ně osobně vyhovující.

7. Paskovský zámek
“Dominanta Paskova je v ohrožení s tím se musí něco udělat.”
Podporujeme záchranu paskovského zámku (bývala radioterapeutická léčebna v majetku Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba). Chtěli bychom znát jasné stanovisko FnOP k dané problematice zámku a možná navrhnutá řešení využití nebo dalšího postupu v nakládání s paskovským zámkem. Chtěli bychom více využít možnosti zámeckého parku pro veřejnost převážně pro odpočinek a relaxaci. Nemyslíme si, že zařazení paskovského zámku do brown fields („Opuštěné či nevyužívané pozemky a objekty, které vyžaduje zvláštní péči při jeho regeneraci.“ ) v katastru nemovitostí ČR pomůže nějakým způsobem vyřešit danou situaci s paskovským zámkem. Nepřejme si, aby byla nemovitost prodána. Nechat objekt za našeho přihlížení zchátrat, zbourat a pozemky následně prodat developerské společnosti je pro nás nepřípustné. Chceme najít co možná nejlepší řešení přijatelné pro obec a občany Paskova.

“Děkujeme pokud jste dočetli naše názory a myšlenky, které chceme prosazovat a podporovat až do konce..