…víme jak dál a chceme

1. Neustále zlepšování komunikace obce s občany

 • Rozšiřování moderních komunikačních kanálů.
 • Podpora spolku PaskovNet a rozšiřování veřejného internetového připojení.
 • Pokračování ve finančních darech občanům ve vztahu k dani z nemovitostí.
 • Zavádění principů SMART City.

2. Zvýšení bezpečnosti v obci Paskov a Oprechtice

 • Pokračování ve spolupráci s Mě Policií FM – pomoc u přechodů, monitoring Paskova a Oprechtic.
 • Prosazování měřených dopravních úseků, rozšiřování dohledového kamerového systému.
 • Pokračovat v bezplatných poradenských právních službách občanům.
 • Rekonstrukce a rozšiřování veřejného osvětlení.

3. Podpora a zajištění kvalitního vzdělávání pro děti, ale i ostatní generace

 • Spolupráce při přípravě škol a školek v přírodě, podpora rozšířené výuky jazyků.
 • Rozvoj vzdělávání s podporou zaměření MŠ a ZŠ na konkrétní specializace.
 • Školení a kurzy pro všechny věkové kategorie.

4. Rozvoj a investice do centra zdravotnických služeb a zdrav. personálu

 • Udržení a rozšíření kvalitních lékařských a zdravotnických služeb v obci.
 • Podpora lékařů a zdravotnického personálu do lékařských a zdravotnických zařízení.

5. Péče o životní prostředí

 • Rozšiřování kanalizační sítě v obci a jejich okrajových částech, přesun ČOV do areálu OKD.
 • Rozšíření služeb sběrného dvora, zamezit černým skládkám.
 • Zajištění kompostérů pro domácnosti a rozšíření sezónních kontejnerů na bio odpad.
 • Vybudování a estetické vyřešení prostorů pro kontejnery na třídění odpadu.
 • Prosazování výstavby protihlukové stěny kolem rychlostní silnice D56 (dálnice).

6. Zapojení a využívání služeb místních firem při investicích a činnosti obce

 • Informovat o podporách a dotacích pro místní firmy a živnostníky, vč. seminářů k získání dotací.
 • Maximální zpřístupnění informací o veřejných zakázkách místním firmám a živnostníkům.
 • Podpora a využívání prací a služeb místních firem a živnostníků.

7. Podpora zájmových, sportovních a kulturních aktivit

 • Vybudování fotbalového hřiště v Paskově.
 • Vytvoření dalšího travnatého hřiště pro rekreační míčové hry.
 • Podpora všech spolkových a sportovních činností v obci vč. nově vznikajících.
 • Pokračovat v rozvoji kulturních aktivit v kině Panorama Paskov.

8. Veřejné zakázky – zlepšení informovanosti, odpovědné hospodaření

 • Maximální zpřístupnění informací o průběhu veřejných zakázek.
 • Neustálé udržování a zhodnocování majetku města.
 • Hledat nové zdroje možného financování města.

9. Bytová problematika

 • Rychlé dokončení výstavby bydlení pro seniory a hledání možnosti rozšíření bydlení ve městě Paskov.
 • Výstavba nových či rekonstrukce stávajících sociálních “startovacích bytů“ pro mladé rodiny.
 • Podpora při zasíťování nových pozemků pro výstavbu bydlení.
 • Znovuobnovení Charity a charitativních služeb ve městě Paskov.

10. Paskovský zámek a paskovský park

 • Pokračování v opravách a rekonstrukci paskovského zámku s cílem přesídlení Městského úřadu, pošty, knihovny a ostatních služeb pro občany – vše s bezbariérovým přístupem.
 • Postupné zprovoznění celého zámeckého areálu, vč. vybudování odpočinkové zóny a lávky přes Olešnou.

11. Podpora a rozšíření dopravní obslužnosti

 • Pokračování v podpoře místní a linkové autobusové dopravy, zřízení služby senior taxi.
 • Rozšíření parkovacích míst na sídlištích a u mateřské školky.
 • Opravy ulic Kirilovova a U parku.
 • Aktivní jednání o zrušení dálničního poplatku na rychlostní silnici D56 (dálnici).

 … a prosazovat a podporovat VŠECHNY DOBRÉ NÁPADY A ZDRAVÝ ROZUM!!!