Další projekty od roku 2021 do dnešních dnů

2021

 • Lávka u MŠ pro pěší a cyklistky přes Olešnou – realizováno i s chodníkem kolem sběrného dvora a tenisových kurtů. Skvělý přístup do MŠ a pohyb osob mimo frekventované cesty.
 • Provozování sdílených kol v Paskově
 • Lokální oprava komunikace ulice U Parku – řešení havarijního stavu, provedeno poměr cena výkon.
 • Restaurování vápencové sochy Herkula – jako v dřívějších letech, žádost a realizce s pomocí MSK
 • Vytvoření nového prac. místa na MÚ Sociální pracovník – celý úvazek, zlepšení služeb města směrem k občanům v sociální oblasti.
 • Vydláždění parkovací plochy v areálu školy – parkoviště pro zaměstnance vedle jídelny.
 • Dotace na kanalizaci Kirilovova od MSK – získaná dotace 400tis. kč na projekt kanalizace Kirilovová. Běží, na podzim stavební povolení, realizace 2023 – strategický projekt, sháníme prostředky na svrchní vrstvu komunikace.
 • Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „OPRAVA ULICE NÁDRAŽNÍ V PASKOVĚ – získány prostředky na rekonstrukci ulice, hotový projekt.
 • Oprava bytového domu ul. Nádražní 7 v Paskově
 • Zpracování projektové dokumentace pro dílo „Nástavba školní družiny v areálu ZŠ Paskov – požadavek školy, máme povolení a dokumentaci, nyní se budou shánět prostředky z dotace.
 • Zakoupení pojízdné pracovní plošiny PKP14-7 – město má mnoho objektů, k údržbě a opravám zakoupená větší plošina, najímání by bylo drahé, nákup za staré ceny.
 • Nákup kolového nakladače Avant 640 DLX  – zlepšení vybavení, plán převzetí zimní údržby zaměstnanci obce, využití i ve sběrném dvoře.
 • Rekonstrukce výtahu v budově zámku – v rámci projektu řešena obnova, starý měl problémy s revizemi.
 • Zakoupení OA Škoda Fabia combi Special Ambition 1,0TSI 70 kW  – auto pro obecní úředníky a místostarostu. Řešeno centrálním nákupem s ministerstvem financí.
 • Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci projekt „Denní stacionář Paskov” – podařilo se získat dotaci přes 13 mil. na revitalizaci předzámčí, kde vzniklý denní stacionář bude velkým ulehčení pro rodiny, které se starají o seniora a budou moci využít služby stacionáře. Dále by se v charitě mělo pokračovat s lůžkovou částí na dožití.

2022 

 • Sběrný dvůr Paskov – projekt, kde byla dotace přes 7 mil., se po krachu firmy nyní realizuje, dokončení v září 2022. Je součástí optimalizace snížení komunálního odpadů od občanů.
 • Zpracování společné PD (DPS, PDPS, IČ) oprav lávek L2, L3 a L4 v Paskově – Postupně bude v následujících letech provedena revitalizace lávek přes Olešnou, včetně pochozích ploch u jídelny, cukrárny a u Papírenského sídliště ve směru na Folvark.
 • Zřízení sběrného místa materiální pomoci pro Ukrajinu – využití prostor nové hasičské zbrojnice určených pro nouzové ubytování obyvatel Ukrajiny postižených válkou. Aktivní řešení krizového štábu města a spolku SDH a Pionýru k nastalé situaci.
 • „Primářova vila“ v areálu zámeckého parku – získána dotace na projektovou dokumentaci pro rekonstrukci z prostředků MSK. Nyní se vybírá autor projektu.
 • Restaurování soch Cudnosti a Lva v zámeckém parku  – viz. výše, opakovaně získána dotace z prostředků MSK.