O nás

Kdo jsme a o co nám jde?

Nejsme žádná politická strana, jsme pouze sdružení místních občanů Paskova a Oprechtic ochotných pro zlepšení naší obce něco udělat. Zakládáme si na tom, že prostor u nás najdou mladí i starší. Nikoho nelustrujeme pro jeho politické smýšlení, ať už je nalevo, či napravo. Upřednostňujeme vždy prospěch obce před stranickými nařízeními a politikařením! Stojíme si za názorem, že v komunální politice, velikosti naší obce, je nutné se dívat na jednání a charakter jednotlivce, než jej posuzovat podle toho, které strany je členem. Každý člověk, který je v obci aktivní, zajímá se o dění a zapojuje se do činností ve prospěch svých spoluobčanů, je pro obec přínosem a zavrhovat jej pro jeho politickou příslušnost napříč celým politickým spektrem, ať už zprava nebo zleva, by byla, alespoň dle našeho názoru, škoda. Rovněž se nikdy nesnížíme k tomu, abychom pomlouvali své „politické“ protivníky a sváděli na ně vinu za naše neúspěchy.
Jsme především občané Paskova a Oprechtic, kterým není lhostejno, co se v naší obci děje. Zároveň sdílíme názor, že politika do řešení obecních problému nepatří, a proto nechceme být spojováni a vázáni s žádnou politickou stranou.

V případě zvolení budou naši kandidáti především prosazovat:

  • investiční akce prospěšné co nejširší skupině lidí
  • větší informovanost veřejnosti o zakázkách zadávaných obcí, a to před zahájením, v průběhu  i po ukončení akce
  • zapojení našich občanů do chodu obce formou diskusí, anket a pod.
  • co nejširší podporu sportovních a kulturních aktivit všech občanů
  • větší spolupráci s velkými okolními firmami, aby se výrazněji podílely na zkvalitnění života v naší obci

Nemusíte nás volit, nemusíte s námi ve všem souhlasit. Dejte nám ale možnost, zkusit udělat Paskov a Oprechtice o něco lepším místem pro život.
Vždyť všichni zde:
– bydlíme,
– pracujeme,
– vychováváme děti,
– vodíme je do školky, školy
– trávíme zde volný čas,
… prostě žijeme!
Je tedy na nás, na nás všech, jak si ten život zde zařídíme a co nejvíc i zpříjemníme.

Za lepší obec Paskov 2022