Volební program 2014

Rozvoj a rekonstrukce areálu paskovského zámku včetně bydlení pro seniory

Postupná finančně zodpovědná rekonstrukce paskovského zámku s cílem oživit celý areál (přesídlení Městského úřadu, pošty, knihovny a ostatních služeb pro občany vše s bezbariérovým přístupem). Usilovat o získání práva užívání a správy všech zbylých ploch zámeckého parku, které jsou nyní majetkem státu, za účelem jejich kulturního a společenského využití. Vytvoření finančně dostupného bydlení pro seniory ve vhodné budově zámku.

Zvýšení bezpečnosti v obci

Pokračovat v průkopnické spolupráci s Městskou policií FM a dále jí prohlubovat.
Zavedení možnosti registrace a čipování jízdních kol.
Snaha o zajištění dodržování povolené rychlosti instalací zpomalovacích semaforů na kritických místech.
Zřízení dohledového kamerového systému. Postupná rekonstrukce veřejného osvětlení.

Reorganizace „Služeb města“ tak, aby mohly být využívány občany města

Najít a zavést vhodný způsob jak umožnit občanům využívání městských strojů, zařízení a dalších služeb za úplatu, např.: sečení trávy, ořez stromů, čištění okapů a žlabů, zapůjčení lešení, Multikáry, drtiče zahradního odpadu, apod.

Podpora zájmových, sportovních a kulturních aktivit a řešení sportovišť ve městě

Ve spolupráci s majiteli najít řešení problematiky dosluhujících sportovišť (nafukovací hala, palubovka tělocvičny) tak, aby mohly být halové sporty nadále provozovány.
Vytvoření travnatého hřiště v areálu zámeckého parku pro rekreační míčové hry.
Pokračovat v rozvoji kulturních aktivit v kině Panorama Paskov (“Kulturní podzim”, apod).

Zřízení právní poradenské služby občanům

Bezplatné základní právní poradenské služby občanům Paskova.

Životní prostředí a komunální odpady

Zvýšení a optimalizace počtu kontejnerů na tříděný odpad.
Zřízení trvalého kontejneru na velkoobjemový odpad.
Zajištění sezónních kontejnerů na bio odpad (listí, tráva).
Stálá kontrola dodržování hygienických limitů okolními průmyslovými podniky a vytváření tlaku na eliminaci jejich překračování.
Likvidace černých skládek a používání fotopastí.