Poděkování za podporu petice “Za záchranu zámku”

Vážení občané,
rádi bychom Vám tímto poděkovali za podporu, kterou jste nám projevili, při podepisování petice „ZA ZÁCHRANU AREÁLU PASKOVSKÉHO ZÁMKU.“

S radostí musím konstatovat, že je až neuvěřitelné, jak se ve Vás všech našla obrovská soudržnost a chuť nám s tímto pomoci. Prvním výsledkem Vaší práce je, že během několika dní, se nám podařilo nasbírat skoro 2500 vašich podpisů. Což, jak jistě uznáte, je číslo úctyhodné. To je jasným důkazem, že budoucnost zámeckého areálu Vám není lhostejná. Věřte, že společně s vedením města a těmi, kteří kolem tohoto pracují, budeme všemi možnými prostředky, usilovat o záchranu naší historické památky a následně o její převedení pod správu města Paskov.
Petici můžete podepsat do 31.10.2012 a to na těchto místech:

Městský úřad Paskov
Trafika u kostela
Prodejna krmiv pro zvířata (u KCP)
Restaurace na Folvarku
Restaurace Na rychtě
Restaurace Zámecká krčma
Pivnice Orlovna
Restaurace Haska v Oprechticích

 Areál bychom pak chtěli postupně celý revitalizovat a vytvořit z něj slušné a důstojné zázemí pro naše seniory. Své místo by si zde jistě našly i další zařízení, jako např. rehabilitace, praktický lékař a podobně. V této chvíli podnikáme další kroky, abychom učinili vše pro jeho záchranu. V nejbližších dnech bude zasláno „upozornění na nakládání s majetkem státu“ na Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo financí ČR, NPÚ, Stavební úřad, Krajský úřad a Statní zastupitelství.
V tuto chvíli stojíme na samém začátku a máme před sebou ještě velký kus cesty. Nicméně je třeba si uvědomit, že toto neděláme na rok či dva, ale bavíme se zde o dlouhodobé vizi a investici v řádu desítek let. Proto Vám za všechny, kteří se na projektu podílejí, ještě jednou děkuji. Děkuji za to, že jste nad tím nemávli rukou a pomohli nám něco udělat. Je dobře, že společně s námi nechcete jen nečinně stát a přihlížet, jak se nám historická památka našeho města před očima rozpadá a chátrá. Vaše podpora nás těší a motivuje nás do dalšího úsilí v boji za záchranu areálu zámku.
Byla by velká škoda a morální prohra nás všech, nechat tento objekt jen tak napospas osudu.
Určitě si vzpomenete, jak dopadl Zámeček v Ostravě- Kunčicích.
Za všechny ty, kteří kolem záchrany PASKOVSKÉHO ZÁMKU pracují P. Michálek