Petice za záchranu zámku

Vážení občané Paskova, Oprechtic a přilehlých obcí, dovolujeme si Vás oslovit s peticí na záchranu areálu Paskovského zámku. V nejbližších dnech dostanete do svých poštovních schránek informační leták o petici a místech, kde bude možné petici podepsat.

PETICE za záchranu areálu Paskovského Zámku

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním
My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby byl areál Paskovského Zámku stojící na ulici Nádražní Paskov, převeden do vlastnictví a péče Města Paskov.

Současným majitelem areálu je Česká republika, pověřeným správcem je Fakultní nemocnice Ostrava a některých pozemků Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Areál zámku Paskov je velkým kulturním dědictvím a musí sloužit i pro příští generace. Zámek tvoří jak geografické, tak zároveň i historické centrum našeho města. Areál zámku se skládá z několika k němu přilehlých budov a rozlehlého parku. Zámecký park je v režimu Natura 2000, je zde vyhlášeno zvláště chráněné území s názvem „Přírodní památka Paskov“ a to tím, že se zde nachází středoevropský významná lokalita výskytu chráněného brouka čeledi zlatohlávků páchnika hnědého. Fakultní nemocnice Ostrava naposledy užívala areál v listopadu roku 2004, následně byl od roku 2007 do konce října roku 2009 užíván příspěvkovou organizací Fontána pavilón pro 120 pacientů. V současné době správce areálu celý areál zámku pro nás občany uzamkl. Začíná s prodejem dílčích objektů v areálu různým vlastníkům. Jako první již byla prodána vila a bytový dům. Budovy zámeckého areálu značně chátrají a jsou ve velmi žalostném stavu a doslova se před očima rozpadají. Mnohde jsou děravé střechy, vymlácená okna, rozbité dveře a dochází k ničení a zcizování vnitřního vybavení a zařízení. Tímto je přímo ohrožena jeho budoucí existence. Po převodu zámku, by město Paskov učinilo nezbytné kroky k zastavení další devastace staveb a aktivně hledalo možnosti postupných oprav. V areálu by bylo možné realizovat plány jak využít objekty i park pro potřeby občanů našeho města, ale i pro celou spádovou oblast. Město Paskov potřebuje takovéto místo, kam si občané mohou zajít relaxovat a odpočinout. Náš zámek zde stojí po celá staletí a můžeme říct, že je hlavní dominantou celého města. Zatím pokaždé statečně přežíval veškerá historická období a je paradoxem, že nyní je v ohrožení největším! Již řadu let probíhají bezúspěšně jednání o možnosti převodu zámku na město Paskov. Zámek mezitím chátrá a není nám lhostejný jeho osud. V tomto směru nás také podporují všichni členové dobrovolných svazků obcí s názvem Region Slezská brána a DSO Olešná, kterých je město Paskov členem, ale i všichni Ti, kterým není osud Paskovského Zámku lhostejný.

…Zachraňme tuto památku i pro další generace… Děkujeme vám. Sdružení občanů „Za lepší obec“