Shrnutí plnění našeho Volebního programu 2010

Vážení spoluobčané,
opět se nám přiblížila doba komunálních voleb, které jsou z pohledu voliče asi jedny z nejdůležitějších. Jejich výsledek přímo ovlivňuje životy nás všech.
V této době je také vhodný čas k rekapitulaci toho, co jsme slíbili a čeho se nám podařilo dosáhnout, ale také toho, abychom vás seznámili s našimi plány do budoucna.
Začněme připomenutím našich kandidátů a jejich práce v orgánech obce. Do zastupitelstva, pro období 2010-14, byli Vámi (voliči) zvoleni tito naši členové:

  • Ing. Petr Michálek – člen rady města, předseda Finančního výboru zastupitelstva.
  • Ing. Zdeněk Bělík – neuvolněný místostarosta, člen rady města.
  • Mgr. Petr Raška – předseda Komise pro vzdělání, mládež, kulturu a sport.
  • MUDr. Marek Ožana – člen Komise pro vzdělání, mládež, kulturu a sport.
  • Ing. Milan Klimunda – neuvolněný místostarosta, člen rady města.
  • Pavel Sýkora – člen rady města, člen Komise ochrany veřejného pořádku, dopravy a spojů.

Kromě nich samozřejmě pracovala řada našich členů v různých komisích města a tím se také snažili dostát našemu volebnímu programu. Všechna jména lze dohledat na oficiálním webu města Paskov.
Pokud Vás zajímá další práce a cíle našeho spolku, dodatečné informace můžete najít v sekci O nás.

Připomeňme si tedy, s jakými sliby jsme do minulých voleb šli a hned doplníme, co se v té, které oblasti podařilo: