Komentář k volbám 2014 a našemu programu

Ve dnech 10. a 11. 10. 2014 proběhnou i v naší obci komunální volby, ve kterých má hlas jednotlivce největší váhu a možnost ovlivnit dění bezprostředně kolem něj.
Jsme malé městečko a tak volby do městského zastupitelstva by neměly být o politice, ale o jednotlivých lidech, o kterých víte, že jsou ochotni a schopni pro obec a pro Vás něco udělat.
Poučili jsme se z nedorozumění, které vzniklo po minulých volbách, kdy jsme dopředu avizovali, že nám nejde o funkce. Ač jsme toto mnohokrát zdůrazňovali a opakovali, přesto nám bylo vyčítáno, že po pro nás úspěšných volbách jsme neobsadili post starosty. Takže pro letošní volby můžeme říct – Ano, tak jako minule i nyní opakujeme, nejde nám o to být ve funkcích za každou cenu, ale za určitých podmínek jsme připraveni nabídnout kandidáta na místo starosty, případně místostarosty.
Teď si samozřejmě kladete otázku: Za jakých podmínek? Jistě je každému jasné, že nastoupit na místo starosty je pro dotyčného velký zlom jak v osobním, tak i pracovním životě. Nemá smysl se rozepisovat o všech aspektech, co toto rozhodnutí přinese, jen bychom chtěli odpovědět na položenou otázku. Starostu (místostarostu) můžeme obsadit pouze za předpokladu, že jeho nejbližší spolupracovník bude člověk, který s ním bude ochoten spolupracovat a bude morálně a pracovně vstřícný.
Těžko si asi představíte plodnou spolupráci s někým, kdo největší aktivitu v obci vykazuje jen před volbami, nebo čtyři roky kolem vás šíři lži a pomluvy. Největší část pracovní energie takových spolupracovníku by pak padla na to, jak vyjít sami se sebou, než na to, aby dělali něco pro obec. A škodní bychom na tom byli pak všichni.
Pokud se tedy rozhodnete podpořit zdravý rozum a snahu zlepšit život v našem malém městě, svou podporu můžete vyjádřit v nastávajících komunálních volbách, do kterých jdeme s těmito závazky:

  • Rozvoj a rekonstrukce areálu paskovského zámku včetně bydlení pro seniory.
  • Zvýšení bezpečnosti v obci.
  • Reorganizace „Služeb města“ tak, aby mohly být využívány občany města.
  • Podpora zájmových, sportovních a kulturních aktivit a řešení sportovišť ve městě.
  • Zřízení právní poradenské služby občanům.
  • Životní prostředí a komunální odpady.

Znění celého našeho volebního programu pro období 2014-18 si můžete přečíst v rubrice Volby 2014 / Volební program 2014.