Volby 2018 – kdy, jak, koho

Kdy volit

Termín voleb do obecních zastupitelstev je pátek 5. (14:00 – 22:00) a sobota 6. (8:00 – 14:00) října .

Kde volit

Svůj hlas odevzdáte ve volební místnosti, která náleží k vašemu volebnímu okrsku. Komunální volby probíhají ve všech obcích a městech České republiky.
V Paskově a Oprechticích jsou 4 okrsky:
Okrsek č. l – místnost v přízemí na Městském úřadě, Paskov, Nádražní 700 – pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ulicích:
3. května, Bezručova, B. Němcové, Dvořákova, Smetanova, Fibichova, Fučíkova, Janáčkova, J. Wolkra, Krátká, U Potoka, Vodárenská, U Parku, Žabeňská, Nádražní a Mírová.
Okrsek č. 2 – místnost ve školní družině Základní školy Paskov, Kirilovova 330 – pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ulicích:
Národního odboje, Záříčí, Rudé armády, Bělská, Náměstí, Mitrovická, Polní, Na Kopečku a Neužilní.
Okrsek č. 3 – místnost v Mateřské škole Paskov, Místecká 758 – pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ulicích:
U Dálnice, Čs. lesů, Kirilovova, Místecká, Komenského nábřeží, Papírenská a Zahradní.
Okrsek č. 4 – hasičská klubovna v Hasičárně, Oprechtice č.p. 40 – pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v části Oprechtice.

Jak volit

Obecní volby jsou výjimečné v tom, že můžete volit jednotlivé kandidáty i napříč politickými stranami. K tomu slouží křížky, kterými můžete označit jednotlivé lidi (malý křížek), celé strany (velký křížek) nebo oboje křížky kombinovat. Všechny kandidující strany a kandidáti jsou na jediném volebním lístku.
Jak se volí v komunálních volbách? Velké křížky stranám a malé křížky lidem napříč kandidátkami. Podrobný návod si můžete přečíst ZDE.

Koho volit

Ve volbách volíme členy zastupitelstva (v Paskově a Oprechticích 21 členů), ve všech obcích a většině měst se volí jedno zastupitelstvo.
Na stránkách irozhlas.cz naleznete přehledy kandidátů do zastupitelstva pro rok 2018 ve srovnání s minulými volbami (2014) . Stačí kliknout na odkaz, zadat a následně vybrat Paskov a můžete zjistit, kdo za jakou stranu/sdružení kandiduje a dříve kandidoval …
Zde plný odkaz na stránku: https://www.irozhlas.cz/volby/obecni-volby-2018-politika-kandidatky-demografie_1808231045_jab.

Obálka a hlasovací lístek

Volič podle zákona upraví svůj volební lístek a vloží ho do úřední obálky v prostoru za plentou. Samozřejmě ničemu nevadí, pokud má volič už lístek vyplněný z domova, protože za „plentou“ ho nikdo nekontroluje, ale i v takovém případě musí do vymezeného prostoru aspoň na chvilku zavítat.
Navíc platí, že do tohoto prostoru musí volič podle zákona vstoupit jen sám a nesmí tam za ním přijít ani člen okrskové volební komise. Jedinou výjimku mají lidé, kteří nejsou schopni volební lístek upravit kvůli tělesné vadě nebo protože nejsou schopni číst a psát. Ti si mohou vzít za plentu jiného voliče, který za ně podle jejich pokynů lístek vyplní a vloží do úřední obálky. Takovým pomocníkem ale nesmí být člen okrskové volební komise.
Upravený volební lístek v úřední obálce následně volič vhodí před volební komisí do volební urny.

Volba starosty

Na zvolení starosty mají volby jen nepřímý vliv, podobně jako v parlamentních volbách na to, kdo bude premiérem. Teprve zastupitelstvo ze svého středu zvolí starostu – nemusí jím tedy nutně být lídr nejsilnějšího kandidujícího subjektu.

Volební komise

Lidé se na volbách mohou podílet nejen kandidaturou či odevzdáním svého hlasu, ale také jako členové volebních komisí. Tím se můžete stát buď nominací nějaké volební strany či přihlášením na radnici. Za činnost v průběhu voleb dostávají volební komisaři odměny v závislosti na počtu souběžných voleb a počtu kol.

Voličský průkaz

V případě komunálních voleb nelze voličský průkaz použít.

Přenosná urna

Voliči, kteří nejsou schopni do volební místnosti přijít, mohou obecní úřad nebo v den voleb přímo okrskovou volební komisi ze závažných zdravotních důvodů požádat, aby za ním přišli 2 členové komise s přenosnou volební urnou.
Tuto možnost ale mohou využít jen ti, kteří se nacházejí na území okrsku, kde volí. Komise nemůže za voličem s mobilní urnou jít například do nemocnice, která se sice nachází ve stejné obci, ale patří už do jiného volebního okrsku.

 

Zpracováno na základě článku na stránkách reflex.cz.