Souhrn volebního období 2014-2018

V tomto období jsme měli opravdu velice aktivní zastupitele (7), z nichž byli zvoleni členové rady města (4) a místostarostové (2). Kromě toho byli členové spolku zapojeni ve všech komisích a výborech města. Proto si dovolujeme částečně přisvojovat úspěchy (samozřejmě i neúspěchy), kterých se v tomto období dosáhlo. A protože 4 roky jsou dlouhá doba, přinášíme zde souhrn významnějších počinů v rámci správy města a jeho majetku.

Co se nám podařilo v roce 2015

 1. Rekonstrukce Kulturního domu a Hasičárny Oprechtice – nový sál (podlaha, vybavení), zateplení objektu (výměna oken a dveří, zateplení střechy a fasády), zlepšení zázemí.
 2. Zahájení postupné rekonstrukce Zámku Paskov a předzámčí.
 3. Plocha před prodejnou Hruška – rozšíření parkování, nový prostor pro kontejnery a nová zastávka pro autobusy.
 4. Rekonstrukce a rozšíření zahrady u mateřské školky – úprava zahrady v přírodním stylu, nové prvky, získání dotace na 90% nákladů.
 5. Poskytování základního právního poradenství ZDARMA v pravidelných termínech pro občany Paskova a Oprechtic.
 6. Kompletní oprava tří mostů v havarijním stavu – na ulici U parku, propustek u rybníka Očko a most na ulici Mírová.
 7. Oprava komunikace u rybníka Očko a nové veřejné osvětlení pro komfortnější přístup na hřbitov.
 8. Schválení nákupu bytového domu č. 675 v zámeckém parku.
 9. Dne 9. 9. 2015 byla zadána studie na umístění nové tělocvičny v areálu ZŠ Paskov.
 10. Schválení nového územního plánu města Paskova, který platil od 10. 10. 2015 a nahradila jej změna ÚP č. 1, která je účinná od 31. 10. 2017.
 11. Dokončen projekt seniorského bydlení a zažádáno o stavební povolení.

Co se nám podařilo v roce 2016

 1. Dohoda s Biocelem Paskov o poskytnutí dotace 400.000,- Kč/rok městu Paskov na rozvoj města Paskov a Oprechtic pro další tři roky (2016, 2017 a 2018).
 2. Pro všechny spolky Města Paskov byla schválená dotace 1.304.000 tis. Kč na rok.
 3. Koupě pozemků bývalých stavebnin v centu města.
 4. Instalace kamerového systému na veřejných místech města.
 5. Rozšíření místního hřbitova.
 6. Opravy místních komunikací.
 7. Rekonstrukce ulice Mírová.
 8. Pokračování v rekonstrukci Zámku Paskov a předzámčí
 9. Dokončení projektové dokumentace na Zámek Paskov a předzámčí + seniorského bydlení.

Co se nám podařilo v roce 2017

 1. Rekonstrukce bytů v majetku Města Paskov.
 2. Pro všechny spolky Města Paskov byla schválená dotace 1.308.000 tis. Kč na rok.
 3. Zahájení stavby Nové sportovní haly Paskov.
 4. Zahájení stavby Seniorské bydlení – Zámek Paskov, budova C.
 5. Rozšíření veřejných kontejnerů na bioodpad.
 6. Zprovoznění kamerového systému na 6 veřejných místech ve městě Paskov.
 7. Pokračování v rekonstrukci Zámku Paskov a předzámčí
 8. Poskytování finančních darů občanům Paskova, vzhledem k navýšení daně z nemovitostí.
 9. Opravy místních komunikací.
 10. Oprava chodníku na ulici Československých lesů ke hřbitovu.
 11. Otevření sběrného dvora v areálu bývalých stavebnin.

Co se nám podařilo v roce 2018

 1. Pokračování v rekonstrukci Zámku Paskov a předzámčí
 2. Otevření nové Sportovní haly v areálu ZŠ Paskov
 3. Pokračování stavby Seniorské bydlení – Zámek Paskov, budova C
 4. Pro všechny spolky Města Paskov byla schválená dotace 1.379.000 tis. Kč na rok 2018.
 5. Poskytování finančních darů občanům Paskova, vzhledem k navýšení daně z nemovitostí.
 6. Otevření MUZEA v budově Zámku Paskov.
 7. Převod zámeckého parku do majetku města.
 8. Zpracování projektů na stavbu dvou mostů přes Olešnou do zámeckého parku.
 9. Podpora místní autobusové dopravy
 10. Spolupráci s Městskou Policií FM, značení kol, dopravní akce.
 11. Řešení problematiky ul. Národního odboje snahou o zřízení zpomalovacích semaforů.