Kasino v Paskově

Jelikož se jedná o velmi kontroverzní téma, měli všichni zastupitelé možnost se na vlastní oči přesvědčit v Casinu v Popůvkách u Brna, které provozuje stejný investor, o co se vlastně jedná. Za náš spolek jeli 3 zastupitelé (celkem jelo 8 z 21). Na místě hovořili se starostkou Popůvek, která si spolupráci s Casinem velmi chválila, resp. dopad provozu kasina na příjem obecního rozpočtu (v tomto případě se jednalo o podstatnou část příjmu rozpočtu této obce). Uvedla také, že provoz kasina nemá negativní dopad na bezpečnost v obci.
Jedná se o projekt soukromého investora na soukromých pozemcích mimo intravilán města (kde je provoz hazardu, kromě “Sportky, Sazky, losů apod.”, zakázán). Objekt není a nebude napojen na žádný chodník, takže pro pěší je objekt nedostupný (leda s velkým rizikem). Svým charakterem cílí kasino na movitou klientelu, u které se nepředpokládá nějaké závadové chování ve vztahu k bezpečnosti ve městě.

Mapa umístěníSituační plánek

Ve smlouvě o spolupráci má pak město pojistku, že pokud dojde ke zhoršení bezpečnostní situace ve městě v příčinné souvislosti s provozem kasina, pozbývá smlouva platnosti. Provozovatel kasina naopak garantuje městu po zahájení provozu příjem do rozpočtu města min. 6 mil. Kč ročně.
Samotný provoz kasina pak podléhá zákonu o regulaci hazardu, tedy povinnosti registrace hráčů (vylučuje možnost hry evidovaným gamblerům), dění je monitorováno kamerami a na provoz bude dohlížet bezpečnostní agentura.
Když si proti sobě dosadíte pro a proti, je výsledek jasný!

O provozu zmíněného kasina v Popůvkách si můžete přečíst zajímavý článek na webu idnes.cz.