Poděkování

Volby do zastupitelstva obce Paskov máme za sebou. Děkujeme všem občanům, kteří přišli k volbám a dali někomu svůj hlas. Ukázali tím, že jim není lhostejné dění v obci.
Velký dík patří těm, jež nás podpořili svými hlasy, čímž nám dokázali, že práce, kterou pro Paskov a Oprechtice odvádíme, má smysl.

Díky zisku 32,46% platných hlasů se spolek Za lepší obec Paskov stal vítězem voleb a obhájil všech 7 zastupitelských míst.
To nám dává mandát pokračovat v naší práci pro město Paskov vytyčeným směrem a potvrdit tím platnost našeho volebního hesla „…víme jak dál“.
Zároveň nás to utvrzuje v tom, že zvolený směr rozvoje města je u velké části voličů vnímán pozitivně.

Blahopřejeme panu Petru Baďurovi, který se stal absolutním vítězem se ziskem 806 hlasů (volil jej každý druhý volič). S odstupem 100 hlasů skončil druhý “náš” Ing. Zdeněk Bělík.

Kompletní výsledky voleb lze dohledat na stránkách www.volby.cz.