Volby 2018 – kdy, jak, koho

Kdy volit Termín voleb do obecních zastupitelstev je pátek 5. (14:00 – 22:00) a sobota 6. (8:00 – 14:00) října . Kde volit Svůj hlas odevzdáte ve volební místnosti, která náleží k vašemu volebnímu okrsku. Komunální volby probíhají ve všech … pokračování

Jak je to s křížkováním

Volič má tři možnosti, jak může svůj volební lístek upravit. Malé křížky Tou první možností je dávat pouze tzv. malé křížky a volit jen jednotlivé kandidáty. Jim hlas dá, pokud křížkem označí čtvereček u jména každého vybraného kandidáta. Volič má … pokračování

Souhrn volebního období 2014-2018

V tomto období jsme měli opravdu velice aktivní zastupitele (7), z nichž byli zvoleni členové rady města (4) a místostarostové (2). Kromě toho byli členové spolku zapojeni ve všech komisích a výborech města. Proto si dovolujeme částečně přisvojovat úspěchy (samozřejmě … pokračování

Volební guláš ;-)

Tak už je to tady! Zvýšená aktivita politických stran a spolků dává vědět, že se opět blíží volby. Ty komunální. Můžete očekávat, že se vám opět objeví ve schránkách volební letáčky, kde Vám voličům budou všechny subjekty usilující o Vaší … pokračování

Věděli jste?

Spolek Za lepší obec Paskov vznikl v roce 2010. Od té doby neustále pracujeme a snažíme se plnit úkoly, které jsme si dali. Členové spolku nejsou nijak spjati s žádnou politickou stranou, tudíž nemusí dosahovat žádných politických cílů. Naše cíle (minulé i … pokračování